انتظار از اکسیلیا

EXCILIA

چهار ماه تا رسیدن به بهترین نتیجه!

شما با استفاده مداوم از محلول اکسیلیا به مرور زمان تاثیر فوق العاده این دارو را بر مژه های خود خواهید دید. نتایج کامل و قابل مشاهده اکسیلیا بر مژه، پس از گذشت ۱۶هفته نمایان می‌شود.
به خاطر داشته باشید که جهت رسیدن به بهترین نتیجه و مشاهده تاثیر دارو بر مژه، محلول موضعی را هر شب مصرف نمایید و نکات اشاره شده را در راهنمای تصویری نحوه صحیح استفاده از اکسیلیا به درستی رعایت کنید.
هنگام استفاده از اکسیلیا باید صبور باشید زیرا مژه‌ ها به تدریج رشد می‌کنند. با شروع مصرف دارو، تغییرات ابتدا در طول مژه ها مشاهده خواهد شد، سپس به مرور زمان متوجه افزایش ضخامت و تیرگی آن‌ها خواهید شد.
برخی افراد ممکن است پس از حدود ۴ هفته متوجه مژه‌ های بلند‌تری شوند، اما تغییرات قابل توجه بعد از گذشت حدود ۸ هفته دیده می‌شود. اگر پس از گذشت ۸ هفته از نتیجه راضی بودید، مصرف دارو را متوقف نکنید، مصرف دارو را تا ۱۶ هفته ادامه دهید.

محلول اکسیلیا
محلول اکسیلیا

چهار ماه تا رسیدن به بهترین نتیجه!

شما با استفاده مداوم از محلول اکسیلیا به مرور زمان تاثیر فوق العاده این دارو را بر مژه های خود خواهید دید. نتایج کامل و قابل مشاهده اکسیلیا بر مژه، پس از گذشت ۱۶ هفته نمایان می‌شود.
به خاطر داشته باشید که جهت رسیدن به بهترین نتیجه و مشاهده تاثیر دارو بر مژه، محلول موضعی را هر شب مصرف نمایید و نکات اشاره شده را در راهنمای تصویری نحوه صحیح استفاده از اکسیلیا به درستی رعایت کنید.
هنگام استفاده از اکسیلیا باید صبور باشید زیرا مژه‌ ها به تدریج رشد می‌کنند. با شروع مصرف دارو، تغییرات ابتدا در طول مژه ها مشاهده خواهد شد، سپس به مرور زمان متوجه افزایش ضخامت و تیرگی آن‌ها خواهید شد.
برخی افراد ممکن است پس از حدود ۴ هفته متوجه مژه‌ های بلند‌تری شوند، اما تغییرات قابل توجه بعد از گذشت حدود ۸ هفته دیده می‌شود. اگر پس از گذشت ۸ هفته از نتیجه راضی بودید، مصرف دارو را متوقف نکنید، مصرف دارو را تا ۱۶ هفته ادامه دهید.

بیماتوپروست

اثربخشی داروی بیماتوپروست در مطالعه بالینی داروی مرجع ثابت شده است.

مطالعه بالینی بیماتوپروست ۰.۰۳ درصد در ۱۶ مرکز در سراسر امریکا انجام شده است. در این مطالعه، دارو بر روی ۲۷۸ نفر که در بازه سنی ۲۲ تا ۷۸ سال بودند آزمایش شد و اثر محلول بیماتوپروست ۰.۰۳ درصد و دارونما با هم مقایسه شد.شایان ذکر است که منظور از دارونما، محلولی است که همانند محلول دارویی است با این تفاوت که ماده فعال آن را ندارد.
در طی انجام این مطالعه افراد شرکت کننده را به دو گروه تقسیم کردند، به یک گروه از افراد محلول حاوی بیماتوپروست ۰.۰۳ درصد و به گروه دیگر دارونما داده شد. جالب است بدانید که هیچ یک از افراد مورد مطالعه و پزشکان اطلاعی از این‌ که هر گروه کدام محلول را مصرف می‌کند در اختیار نداشتند.
پس از گذشت ۱۶ هفته، نتایج نشان داد که ۷۸٪‌ یعنی ۱۰۷ نفر از ۱۳۷ نفر مورد مطالعه، تغییر قابل توجهی در ظاهر مژه‌ها که شامل مواردی چون بلندی مژه، ضخامت مژه و تیرگی آن بود مشاهده کردند.
اما در سوی مقابل، در گروهی که دارونما را مصرف می‌کردند این عدد، به ۱۸٪ یعنی۲۶ نفر از ۱۴۱ نفر کاهش یافت.

خرید اینترنتی اکسیلیا

اکسیلیا را از داروخانه آنلاین داروکده سفارش دهید!

نتایج مطالعه بالینی نشان داده است که در پایان مطالعه :

مژه‌ها در افرادی که بیماتوپروست ۰.۰۳ درصد استفاده کرده بودند ۲۵٪ بلندتر شدند. این میزان برای دارونما ۲٪ بود.

بلندی مژه

مژه‌ها در افرادی که بیماتوپروست ۰.۰۳ درصد استفاده کرده بودند ۱۰۶٪ ضخیم تر و پرتر شد. این میزان برای دارونما ۱۲٪ بود.

تراکم مژه

مژه‌ها در افرادی که بیماتوپروست ۰.۰۳ درصد استفاده کرده بودند ۱۸٪ تیره‌تر شد. این میزان برای دارونما ۳٪ بود.

تیرگی مژه
اینستاگرام
اینستاگرام
orchidpharmed
excilia
inoclon