نحوه استفاده از اکسیلیا

EXCILIA

خرید اینترنتی اکسیلیا

اکسیلیا را از داروخانه آنلاین داروکده سفارش دهید!

اکسیلیا

۲.  دو عدد اپلیکاتور را از بسته‌بندی اصلی خود خارج کنید.

اکسیلیا

۱. قبل از استفاده از اکسیلیا دست‌های خود را بشویید. مطمئن شوید پوست اطراف چشم تمیز و فاقد هرگونه مواد آرایشی است.

اکسیلیا

۱. قبل از استفاده از اکسیلیا دست‌های خود را بشویید. مطمئن شوید پوست اطراف چشم تمیز و فاقد هرگونه مواد آرایشی است.

اکسیلیا

۲.  دو عدد اپلیکاتور را از بسته‌بندی اصلی خود خارج کنید.

اکسیلیا

۴. اپلیکاتورها را به صورت افقی کنار هم نگه‌داشته و قسمت مویی آن‌ها را داخل هم فشار دهید تا محلول به خوبی جذب اپلیکاتورها گردد.

اکسیلیا

۳. دو عدد اپلیکاتور را در کنار هم نگه‌دارید و روی هر کدام از آن‌ها یک قطره از محلول را بریزید.

اکسیلیا

۳. دو عدد اپلیکاتور را در کنار هم نگه‌دارید و روی هر کدام از آن‌ها یک قطره از محلول را بریزید.

اکسیلیا

۴. اپلیکاتورها را به صورت افقی کنار هم نگه‌داشته و قسمت مویی آن‌ها را داخل هم فشار دهید تا محلول به خوبی جذب اپلیکاتورها گردد.

اکسیلیا

۶.  محلول اضافی را از پشت پلک با دستمال کاغذی پاک کنید.

اکسیلیا

۵. هر اپلیکاتور را به دقت از داخل به خارج بر روی پوست پلک‌های بالا در محل خط رویش مژه‌ها بزنید.

اکسیلیا

۵. هر اپلیکاتور را به دقت از داخل به خارج بر روی پوست پلک‌های بالا در محل خط رویش مژه‌ها بزنید.

اکسیلیا

۶.  محلول اضافی را از پشت پلک با دستمال کاغذی پاک کنید.

اینستاگرام
اینستاگرام
orchidpharmed
excilia
inoclon